Interexperts
ENG / GR
Αναζήτηση
Αναζήτηση
ΕΣΠΑ

Top

Reservation

Ζητήστε συμβουλές
και βρείτε τη λύση

Ζητήστε συμβουλές
και βρείτε τη λύση

Ναυτιλία

  • Header
ΑΡΧΙΚΗ  > ΕΡΓΑ > Ναυτιλία
1. Προστασία από άλατα – ηλεκτρολυτική διάβρωση – σκουριά (evaporators – δικτύων fresh water – central coolers –ballast tanks)
X

Προστασία από άλατα – ηλεκτρολυτική διάβρωση – σκουριά (evaporators – δικτύων fresh water – central coolers –ballast tanks)

 

ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 

Προστασία του πιο δύσκολου συστήματος που υπάρχει σαν εφαρμογή. Του συστήματος του βραστήρα ( εβαπορέτας - evaporator ) και του συμπυκνωτή ατμού (condenser). Επίσης το σύστημα ψύξης της μηχανής ή της ηλεκτρογεννήτριας με γλυκό ή αλμυρό νερό, turbo- charges, ballasttanks, σωληνώσεις κλπ.

Γενικά όπου υπάρχει εφαρμογή του νερού γλυκού ή θαλασσινού και κατά συνέπεια πρόβλημα αλάτων και ακόμα ειδικότερα όταν αυτό θερμαίνεται σε μεγάλη θερμοκρασία. Προστασία του συνόλου του υδραυλικού δικτύου (Fresh Water),από άλατα, διαβρώσεις, σκουριά, ηλεκτρόλυση που σημαίνει κάθετη μείωση των χημικών, των σπασμένων και διαβρωμένων σωλήνων με το τεράστιο κόστος αντικατάστασης, την κάθετη μείωση του κόστους απασχόλησης ανθρώπων, της κάθετης μείωσης φροντίδας συντήρησης και επισκευών.

 

ΣΕ ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ (EVAPORATORS) – ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ (CONDENSERS) – ΨΥΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Central Coolers )ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ

 

Πλήρης αποκόλληση αλάτων. Ο εξατμιστής (evaporator) εργάζεται σταθερά στο μέγιστο της απόδοσης του κάτι που φαίνεται από την μη μείωση της ποσότητας του νερού που παράγει.

Τα μηχανήματα και οι σωληνώσεις δεν καταστρέφονται από τα άλατα και την ηλεκτρόλυση - διάβρωση και έτσι πολλαπλασιάζεται η διάρκεια ζωής τους. Προλαμβάνει δαπανηρές βλάβες. Επίσης καταργείται η χρήση χημικών τα οποία είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Όπου έχει τμήματα χαλκού που βρέχονται από το νερό που έχει περάσει από τον ηλεκτρονικό επεξεργαστή, τότε θα δείτε την επιφάνεια να έχει καφετί όψη το οποίο σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ένα είδος οξειδίου του χαλκού που είναι αδρανές υλικό και είναι πολύ καλό όταν συμβαίνει. Το ίδιο ισχύει και όπου το κύκλωμα είναι από σίδηρο. Εκεί δημιουργείται κεκορεσμένο επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου που έχει μαυριδερή όψη. Επομένως η χρήση ανοδίων δεν χρειάζεται πλέον. Δεν επηρεάζει επίσης τα coatings αλλά δρα προστατευτικά ακόμα και εάν σε κάποια σημεία έχει γίνει αποκόλληση του coating.

 

ΣΕ BALLAST TANKS – UPPER TANKS ΠΛΟΙΩΝ

Τοποθετώντας το στην παροχή νερού των ballasttanks - uppertanks ( μπορεί να τοποθετηθεί και μετά την αντλία κατάθλιψης οπότε καλύπτει όλο το σύστημα ballaststanks ταυτόχρονα) έχουμε αποκόλληση του looserust και αυτό που απομένει μετατρέπεται σε κεκορεσμένο επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου που έχει μαυριδερή όψη και είναι αδρανές υλικό. Τα δίκτυα νερού - σωληνώσεις δεν καταστρέφονται εσωτερικά από τα άλατα και την ηλεκτρόλυση - διάβρωση και έτσι πολλαπλασιάζεται η διάρκεια ζωής τους.

 

Προλαμβάνει δαπανηρές βλάβες μειώνοντας σημαντικά την διάβρωση – ηλεκτρόλυση, σκουριά. Αυτό είναι εμφανές από την έντονη μείωση της φθοράς των ανοδίων προστασίας αυξάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά την ζωή τους.

Δεν επηρεάζει επίσης τα coatings αλλά δρα προστατευτικά ακόμα και εάν σε κάποια σημεία έχει γίνει αποκόλληση του coating όπου εκεί δημιουργείται η κάλυψη του κεκορεσμένου επιτεταρτοξειδίου του σιδήρου. Η αποτελεσματικότητα είναι ανάλογη του πόσο πιο πολύ μένει το νερό στα δίκτυα νερού και ballasttanks – uppertanks. Μια μικρή ανακυκλοφορία βοηθάει την ταχύτητα του αποτελέσματος.

 

 

2. Αφαλάτωση (αντίστροφη όσμωση – distilled water)
X

Αφαλάτωση για πλοία (αντίστροφη όσμωση – απεσταγμένο νερό)

Αντίστροφες οσμώσεις (ειδικές κατασκευές για πλοία)

 

Η Αφαλάτωση η Αντίστροφη όσμωση αποτελεί τον κορυφαίο επιστημονικά τρόπο καθαρισμού του Νερού.

Η μέθοδος αυτή προσφέρει στη Ναυτιλία την δυνατότητα στα πλοία να παράγουν το καθαρό νερό που χρειάζονται, απο την θάλασσα.

Στη συνέχεια από την αφαλάτωση μπορούμε να παράγουμε νερό με χαμηλή αγωγιμότητα για ειδικές χρήσεις.

Τα συστήματα αφαλάτωσης χρειάζεται να είναι πλήρη ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του πλοίου. Το παραγόμενο νερό πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο, ώστε να αποφεύγοντια προβλήματα (π.χ. διάβρωσης), κατά την χρήση του. Επίσης είναι σημαντικό οι μονάδες αφαλάτωσης να πληρούν όλες εκείνες τις προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας και συντήρησης ιδιαίτερα για λόγους ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη θάλασσα, ( άριστη ποιότητα κατασκευής,απλή λειτουργία,έτοιμο σύστημα ενσωματωμένο για τον χημικό καθαρισμό των μεμβρανών,σύστημα αυτόματου ξεπλύματος με καθαρό νερό, όλου του κυκλώματος της αφαλάτωσης μετά από το πέρας λειτουργίας κ.λ.π.).

 

 

 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κατοικίες
Ξενοδοχεία – Εστίαση - Δημόσια Κτίρια
Βιομηχανία- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Ναυτιλία
Καλλιέργειες – Άρδευση